Tar changed files between 2 commits

Replace [hash] with the hash of the commit. This defaults to all the changed files between the hash and HEAD.

tar zcvf “$(date +’%Y-%m-%d-%H-%M-%S’)-xmple.tgz” $(git diff –name-only [hash])

You can also update the commit range by using two hashes separated with 2 dots.

tar zcvf “$(date +’%Y-%m-%d-%H-%M’)-xmple.tgz” $(git diff –name-only [hash]..[hash2])

SSH completion

I hate it when I need to type the entire host I want to connect to. So I’ve added this to my ~/.bash_profile which autocompletes the ssh command based on my ~/.ssh/config

complete -W “$(awk ‘/^\s*Host\s*/ { sub(/^\s*Host /, “”); print; }’ ~/.ssh/config)” ssh

Thanks to @janmoesen for fixing the error.

MySQL configuration file

Place the configuration file ‘my.cnf’ in your home directory.

I no longer need to type ‘mysql -uroot -proot …’ to connect to my local databases. You can also set some other options such as the default character set which defaulted to latin1 in my case. I don’t like latin1, but I also don’t like typing this over and over when connection to a database.

Let mysqldump help you!

I used to dump mysql data using PHPMyAdmin. People should get kicked in the nuts for doing that.

Dumping a (remote) database:

mysqldump -uroot -proot –host=mysql.openminds.be my_database > Desktop/dump.sql

Restoring a database:

mysql -uroot -proot my_database < Desktop/dump.sql

Disclaimer: I know that it’s stupid to set the password in the command, but this is just for the example. /cc @adeepersilence

Git checking out a remote branch

I need to checkout remote branches from other repo’s quite a lot. Mostly these repo’s are forks from the repo that I’m on. An example of what I do to make this go smooth without having to create a local branch (which is based on the master).

git remote add janmoesen https://github.com/janmoesen/forkcms.git
git fetch janmoesen
git checkout -b janneman janmoesen/rewrite-navigation-cache-file

I now have a new branch ‘janneman‘ that does not contain any nasty merge commits because I checked it out in one step.

ps: I used to follow the steps on github.com to get a branch from another repo, but they make you create a branch locally before pulling from that remote branch. If you do so, you will get a merge commit and I don’t like that.

Git diff not very clear

From time to time I have to mess in code that I haven’t written. Some of those other developers don’t trim whitespaces or blank lines which makes my git diff look kinda messy. There’s a solution for this.

‘git diff’

‘git diff –ignore-space-change’

MySQL command line import

I always seem to forget the right command.

mysql -uroot -proot databaseName < /location/to/my/file.sql

Verslag team skills management

Voorbije zaterdag heb ik een opleiding ‘team skills management‘ gevolgd van JCI Gent. Van ‘smorgens tot ‘savonds kon ik, in het bijzijn van 11 andere ge├»nteresseerden, een uiteenzetting krijgen over de verschillende teamrollen die er bestaan. Het deed me denken aan de MBTI sessie die we een tijd terug met Netlash hebben gedaan, maar dan met andere types, gebaseerd op de studies van Dr. Meredith Belbin. Op zich een interessante kijk op de verschillende rollen binnen een team, maar niets nieuw onder de zon. De praktijkoefeningen waren leuk, maar zouden een stuk interessanter zijn bij mensen die effectief in een professionele omgeving moeten samenwerken.

Mijn conclusie is twee-ledig. Enerzijds leert het dat iedereen een verschillend type of meedere types is en dat je, indien je hiermee rekening houdt, beter kan samenwerken. Je kan hierdoor ook een betere team setup maken als je personen enigszins probeert in te schatten op die manier. Anderzijds, leert de realiteit in het bedrijfsleven echter dat als er een nieuwe werknemer nodig is; dat we iemand laten starten als hij/zij aan de vereisten voor de functie voldoet. Of die persoon dan geschikt is om samen te werken met de anderen in dat team waarin hij/zij terechtkomt en een gebalanceerd geheel te vormen, dat wordt in het midden gelaten. De grootte en visie van de organisatie zal natuurlijk een rol spelen.

Voor de rest niets dan lovende woorden voor de organisatoren en in het bijzonder de sprekers waaronder Guy De Veth.

Digicorder scart

Note to self: Als je een digicorder hebt die aangesloten is met een scart kabel, dan moet je opletten dat je de dpi niet te hoog instelt. Doe je dit wel dan kan je niet langer aan je menu’s. Resetten helpt niet, je moet back + > drukken op je digicorder zelf om dit te resetten.

MySQL connections in Zend Studio 8.0

Recently I was having problems to get my unit tests to connect to my local MySQL server when ran within Zend Studio 8. After some reading on the internet it seems, that this issue is caused by the MySQL server running on the default port (3306). I’ve changed this to 8889 as MAMP (on mac) suggests and now it works like a charm.