How to fake ajax requests with cURL

If you need to fake ajax requests you can do this in the console (on Mac).

curl -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' -d "my=var" http://localhost/en/my/page

Delete all tables in a MySQL database

I was looking for a script to delete all tables in a MySQL database without having to drop the database.

mysqldump -u [username] -p --add-drop-table [database] | grep ^DROP | mysql -u [username] -p

/cc @davelens

MacOSX maximize any window

I’m a keyboard man and I want to know as many useful shortcuts as humanly possible. I got a great tip from Dave Lens on how to configure MacOSX to bind cmd+m to maximize almost any window.

Blimp

Omdat ik altijd op zoek ben naar uitdagingen en je niet om 18u ineens stopt met ‘developer’ te zijn, ben ik in te huren als freelance developer.

Je kan bij mij terecht voor onder andere:
- websites
- webapplicaties
- maatwerk voor Fork CMS

Heb je andere vragen? Wil je even samenzitten om je project te bespreken of ben je op zoek naar advies? Contacteer mij geheel vrijblijvend.

- www.blimp.be
- twitter (@bauffman)
- linkedIn

Changing filename case in Git

I have a file named ‘filter.php’ and I renamed it to ‘Filter.php’, but Git doesn’t notice this. Instead I needed to do something like this:

git mv filter.php filter.php2
git mv filter.php2 Filter.php

It looks stupid, but it works like a charm!

Filtering files and directories in zend studio projects

Zend Studio adds some files and directories to every project. I have no problem with that, but I don’t wish to see these files. You can add an exclude filter in the project properties (richtclick an open project).

The default view (showing all files)

Right click the project and then click ‘properties’.

The settings under resource >resource filters

Click the add button.

Add the regex rule to exclude every folder/file that starts with a dot

If you do all this you should get the following result.

Filtered results

Do note that for some strange reason the ‘.project’ file will always be shown. Probably some internal reason, but I couldn’t find why that is.

Waarom ik een probleem heb met Mobistar

Vandaag 14 juli 2011 krijg ik een brief in de bus van Mobistar, waarin het volgende staat:

Geachte Klant,

Mobistar wil je graag belonen voor je trouw! Dankzij je contractverlenging van 24 maanden, geniet je voortaan:

- elke maand 40 uur om naar Mobistar-nummers te bellen. Deze gratis minuten zijn geldig in het weekend en op feestdagen. Je ontvangt dit voordeel gedurende 24 maanden.

PS: Indien de Overeenkomst op afstand wordt afgesloten: de consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalender dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Ik kwam compleet uit de lucht gevallen. Contractverlenging van 24 maanden? Lees ik dat wel goed? Blijkbaar wel. Dan maar bellen met de klantendienst. Eerst 15 minuten on-hold gehangen bij de rubriek ‘denkt u erover om uw abonnement stop te zeggen’. Krijg ik daar een oudere dame aan de telefoon die me het volgende weet te vertellen. Ik heb 1 juli 2011 telefonisch contact gehad met iemand van Mobistar en die heeft mij een abonnement aangeboden en ik heb gezegd dat het goed is en ingetekend voor 24 maanden. Ik weet helemaal van niets, dus zei dat ook zo tegen die mevrouw. Die zei dat het niet aan Mobistar kan liggen, maar dat ik wel degelijk ja heb ik gezegd voor een verlenging van mijn abonnement. Daarmee was voor haar de kous af en ze wenste me nog een prettige avond toe.

Morgen zeg ik mijn abonnement op met aangetekend schrijven. Ik heb genoeg van die prutsers in Brussel:

 • ze zijn niet vriendelijk
 • als ik technische storing heb, krijg ik geen gehoor bij de technische dienst
 • ze smeren mij een verlenging aan waar ik niet om gevraagd heb
 • José van de helpdesk beweert dat ik lieg over de verlenging

disclaimer: Dit is mijn eigen mening en in geen geval die van mijn werkgever.

Automatically upload screenshots

I take a lot of screenshots and was looking for a way to to the following:

 1. take a screenshot
 2. copy that screenshot with a unique name to my webserver
 3. put the full url to the screenshot in my clipboard

See the method below.

take_screenshot()
{
	# create a directory 'screenshot' on the desktop
    mkdir ~/Desktop/screenshot;

	# go to that directory
    cd ~/Desktop/screenshot &&

	# capture a selected part of the screen
    screencapture -ix ~/Desktop/screenshot/$(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S).png &&

	# copy this screenshot to my hosting through ssh with scp
    scp ~/Desktop/screenshot/$(ls | xargs | awk '{print $1}') spoon@crsolutions.be:www.spoon-library.be/screenshots/$(ls | xargs | awk '{print $1}') &&

	# add the url to my clipboard
    echo "http://www.spoon-library.be/screenshots/$(ls | xargs | awk '{print $1}')" | pbcopy &&

	# get rid of this directory
    rm -rf ~/Desktop/screenshot;
}

Thanks to @davelens for his help. You can also follow his blog

Removing a git alias

I had an issue trying to remove a git alias I made. You can remove it by deleting that line from the configuration file, but I wanted to know how to do it using the git config command.

git config --global --unset alias.myAlias

When did I introduce a certain string?

Today I needed to know when the string ‘2.1.0‘ was introduced in my git repository. There’s a nifty way in git log you can use for this.

git log -S ’2.1.0′