Rails database.yml user vs username

In the database.yml file that Rails uses to define the database connection details for each environment you need to make sure it says username and not just user. If you use user than it will most likely work on your local machine, making you believe there is not issue.

BAD:

development:
  user: root
  password: root

 

GOOD:

development:
  username: root
  password: root

Can’t find MagickWand.h

I managed to solve this problem with the following brew package.

brew install pkgconfig

Change password on UNIX machine

I needed to change my password on a UNIX machine. After logging in over ssh you type:

passwd

You’re welcome!

Location of the grunt executable

Running grunt.

/usr/local/share/npm/lib/node_modules/grunt-cli/bin/grunt dev

What collation/encoding is my database using?

Very simple.

USE `your_database`
show variables like "character_set_database";
show variables like "collation_database";

When RubyMine code completion stops working

I recently switched from using RVM to rbenv. For some obscure reason the code completion in RubyMine stopped working. After looking in all the wrong places, it seemed I had to invalidate the caches.

You can do this by opening RubyMine and using: ‘File > Invalidate Caches’.

Hoe je vooral geen e-mails moet sturen

Vandaag kreeg ik een e-mail van een persoon die we niet nader gaan noemen. Laten we het erop houden dat het iemand is die in de jaren 90 is blijven steken.

Wil jij dus ook e-mails versturen als een aap uit de glorietijd van msn? Gebruik de template hieronder!

 

Beste [naam verkeerd gespeld],

[inhoud]

[naam afzender]*
[firma naam]
[job titel]
[telefoon]
[fax]
[e-mailadres]*
[website]*

Nieuw!
Like ons op FB en maak kans op prachtige prijzen! [link naar fb]

Denk even aan het milieu voor je deze e-mail afdrukt.

=======
E-mail gescand door PC Tools – geen virussen of spyware aangetroffen.
(Email Guard: 9.0.0.912, Virus/Spyware Database: 6.21090)

http://www.pctools.com/

=======
Deze e-mail en zijn bijlagen zijn STRIKT vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de bestemmeling. Tenzij u de bestemmeling bent of de persoon verantwoordelijk voor de afgifte van dit bericht aan de bestemmeling, dient u zich te onthouden van elke bekendmaking, reproduktie, verspreiding of elk ander gebruik van dit bericht. Indien U dit bericht per vergissing heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht ons onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen [telefoon] en deze e-mail en haar bijlagen definitief te vernietigen.

 


Alle velden aangeduid met een * zijn uiteraard de exacte gegevens waarmee je die e-mail verstuurd. Het is dus best wel handig dat je in je signature herhaalt, want we weten allemaal dat mensen nogal snel durven vergeten!</sarc>

 

 

Rails test database not resetting correctly

I have no idea why, but so far I’ve had this problem twice. My specs suddenly start failing for no apparent reason. When digging deeper, it seems my test database is not reset before starting the tests. Therefor quite a few validations fail because of unique constraints. The following code cleans the test database up.

rake db:test:prepare

Select a single column with active record

I have an ‘Image’ model and I needed to select only the ‘id’ column as an array.

ids = Image.pluck(:id)

You can easily combine this with a where clause.

ids = Image.where(field: 'value').pluck(:id)

Check the official documentation.

Convert latin1 tables/fields to utf8

I had some screwup which made all my tables/fields latin1. That sucks, because I didn’t want to manually correct this. I found the following lines of code that fix this problem.

mysql --database=marlon -B -N -e "SHOW TABLES" \
| awk '{print "ALTER TABLE", $1, "CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;"}' \
| mysql --database=marlon &

Also note that if you’re converting from some other obscure character set it’s best to first convert to binary and then convert to utf8, making sure you won’t lose data in the conversion.